VIỆC LÀM PARTIME CHO SINH VIÊN ( Ưu tiên nữ ) TẠI QUẬN 12, Tân BÌNH, GÒ VẤP

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15-10-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

VIỆC LÀM PARTIME CHO SINH VIÊN ( Ưu tiên nữ ) TẠI QUẬN 12, Tân BÌNH, GÒ VẤP

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15-10-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

VIỆC LÀM PARTIME CHO SINH VIÊN ( Ưu tiên nữ ) TẠI QUẬN 12, Tân BÌNH, GÒ VẤP

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15-10-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

TUYỂN 2 BẠN ĐỨNG QUẦY BÁN HÀNG ( ƯU TIÊN NỮ )

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 13-10-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

TUYỂN 2 BẠN ĐỨNG QUẦY BÁN HÀNG ( ƯU TIÊN NỮ )

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 13-10-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI SHOWROOM

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 22-09-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI SHOWROOM

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 22-09-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI SHOWROOM

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 22-09-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tuyển nhân viên bán hàng Partime tại quầy

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01-09-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Tuyển nhân viên bán hàng Partime tại quầy

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01-09-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

JOP NGON CÓ XOAY CA CHO SINH VIÊN

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-08-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

JOP NGON CÓ XOAY CA CHO SINH VIÊN

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-08-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

JOP NGON CÓ XOAY CA CHO SINH VIÊN

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-08-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

JOP NGON CÓ XOAY CA CHO SINH VIÊN

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-08-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

JOP NGON CÓ XOAY CA CHO SINH VIÊN

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-08-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

JOP NGON CÓ XOAY CA CHO SINH VIÊN

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-08-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

JOP NGON CÓ XOAY CA CHO SINH VIÊN

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-08-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN CHO SINH VIÊN TẠI QUẬN 12

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 16-06-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN CHO SINH VIÊN TẠI QUẬN 12

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 16-06-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN CHO SINH VIÊN TẠI QUẬN 12

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 16-06-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT