Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng-Khối Khách Hàng Cá Nhân

ngân hàng tmCP tiên phong bank-tpbank-trung tâm kinh doanh fico

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Luyện Kim - Vĩnh Phúc

công ty TNHH thương mại dịch vụ môi trường nguyệt minh 2 - vĩnh phúc

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 20-07-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc 15 - 20Tr

công ty TNHH j-tech vina

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Trung

công ty TNHH heriz việt nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 30-04-2019

Mức lương: Trên 100 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT