Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Công Ty Tân Vĩnh Gia

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 23-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân viên lễ tân

Công Ty Tân Vĩnh Gia

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Thư Ký Văn Phòng

Công Ty Tân Vĩnh Gia

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-04-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT