Nhân Viên Kinh Doanh

công ty CP đầu tư và phát triển thái dương

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 17-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Operations Manager (Bắc Ninh)

toll vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 30-04-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

(Quế Võ, Bắc Ninh) Electrical Engineer (Dự Án Epc Xây Dựng Nhà Máy Điện Rác)

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 30-04-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh

công ty TNHH taixin printing vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 23-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Event Planning

công ty TNHH welstory việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 29-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán (Số Lượng 01)

công ty TNHH hojeong

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 29-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Interior Designer

công ty TNHH welstory việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 29-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Thực Đơn

công ty TNHH welstory việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 29-04-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Graphic Designer

công ty TNHH welstory việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 29-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Nhà Máy

công ty cổ phần diligo holdings

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 29-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

công ty TNHH welstory việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 29-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Điều Hành Đội Xe

công ty TNHH mtv CPn thuận phong - chi nhánh bắc ninh (j&t express)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 26-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Điện

công ty TNHH wisol hà nội

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 26-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên It

công ty TNHH mtv CPn thuận phong - chi nhánh bắc ninh (j&t express)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 26-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Công Nhân Sản Xuất Tại Bắc Ninh

công ty cổ phần diligo holdings

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 25-04-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Ban Quản Lý Dự Án

công ty long phương(TNHH)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 25-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Qc Tại Bắc Ninh

công ty cổ phần diligo holdings

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 25-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Lái Xe

công ty long phương(TNHH)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 25-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phân Tích Hóa Lý

công ty TNHH welstory việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 24-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thiết Kế (Graphic Designer) Lương Hấp Dẫn

spica elastic vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 24-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT