Nhân Viên Thiết Kế Phần Mềm

công ty TNHH kmw việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Có Lương Cứng

công ty cổ phần biển bạc

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hiện Trường Thủ Tục Hải Quan ( Forwarder)

chi nhánh công ty TNHH sankyu logistics việt nam tại hải dương

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Công Nhân Cơ Khí

công ty thương mại sản xuất việt khoa

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên It

công ty TNHH kmw việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Phiên Dịch Tiếng Trung

công ty TNHH dayeon bi jou việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Phiên Dịch Tiếng Trung

công ty TNHH kava vina

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Sản Xuất

công ty TNHH keyrin electronics việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

công ty TNHH kmw việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên It

công ty TNHH kmw việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

công ty TNHH trang sức liaan việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn

công ty cổ phần châu giang

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thiết Kế Phần Mềm

công ty TNHH kmw việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên It

công ty TNHH đồng kỹ thuật korea việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Sản Xuất

công ty TNHH kang yin electronics technology việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

công ty TNHH tm hà nội yeedo

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 29-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

[Hà Nam] Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao

công ty cổ phần anh ngữ apax

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 29-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

[Hà Nam] Chủ Nhiệm Lớp (Yêu Cầu Tiếng Anh)

công ty cổ phần anh ngữ apax

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 29-09-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Phiên Dịch Tiếng Anh

công ty TNHH dayeon bi jou việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 26-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật (Kcs)

công ty TNHH nông nghiệp tâm việt

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 25-09-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT