Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Kỳ Anh - Hà Tĩnh ]

hệ thống anh ngữ quốc tế ocean edu_ công ty cổ phần giáo dục và đào tạo thanh hóa

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 30-09-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cứng 10Tr

công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại đại uy

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 30-09-2019

Mức lương: Trên 100 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Sản Xuất | Công Ty May Mặc

navigos search's client

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Chất Lượng | Công Ty May Mặc

navigos search's client

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

IE Manager | Công Ty May Mặc

navigos search's client

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime [ Tĩnh Gia - Thanh Hóa ]

hệ thống anh ngữ quốc tế ocean edu_ công ty cổ phần giáo dục và đào tạo thanh hóa

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 15-09-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Chi Nhánh [ Kỳ Anh - Hà Tĩnh ]

hệ thống anh ngữ quốc tế ocean edu_ công ty cổ phần giáo dục và đào tạo thanh hóa

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 15-09-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Sát Bán Hàng [ Kỳ Anh - Hà Tĩnh ]

hệ thống anh ngữ quốc tế ocean edu_ công ty cổ phần giáo dục và đào tạo thanh hóa

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 15-09-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Kỹ Thuật - Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng

công ty cổ phần golden city

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 08-09-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Cán Bộ Bảo Vệ Rừng Chuyên Trách

save vietnam’s wildlife

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 07-09-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Bác Sỹ Thú Y

save vietnam’s wildlife

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 07-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Sản Xuất | Công Ty FDI

navigos search's client

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 07-09-2019

Mức lương: Trên 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh ( Thu Nhập Trung Bình 10-15 Triệu)

công ty bất động sản minh thành sen

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 06-09-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Hà Tĩnh)

home credit vietnam finance company limited

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 02-09-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Hà Tĩnh

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh [ Thái Hòa - Nghệ An ]

hệ thống anh ngữ quốc tế ocean edu_ công ty cổ phần giáo dục và đào tạo thanh hóa

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Chi Nhánh [ Diễn Châu - Nghệ An ]

hệ thống anh ngữ quốc tế ocean edu_ công ty cổ phần giáo dục và đào tạo thanh hóa

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Tư Vấn [ Tĩnh Gia - Thanh Hóa ]

hệ thống anh ngữ quốc tế ocean edu_ công ty cổ phần giáo dục và đào tạo thanh hóa

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Kinh Doanh [ Diễn Châu - Nghệ An ]

hệ thống anh ngữ quốc tế ocean edu_ công ty cổ phần giáo dục và đào tạo thanh hóa

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh [ Tĩnh Gia - Thanh Hóa ]

hệ thống anh ngữ quốc tế ocean edu_ công ty cổ phần giáo dục và đào tạo thanh hóa

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT