Nhân Viên Iqc (01 Nam/nữ)

công ty TNHH woosung electronics việt nam

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 11-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Executive Sous Chef

hotel nikko hai phong

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 08-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Vận Hành Máy Ép Nhựa (03 Nam)

công ty TNHH woosung electronics việt nam

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 11-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kovie Hotel - Reservation Officer

công ty TNHH ourhome việt nam

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 08-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kovie Hotel - F&b Supervisor - Giám Sát Nhà Hàng

công ty TNHH ourhome việt nam

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 08-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Qa (01 Nam/nữ)

công ty TNHH woosung electronics việt nam

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 11-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kovie Hotel - Marketing Executive

công ty TNHH ourhome việt nam

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 08-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Reservation Supervisor

hotel nikko hai phong

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 07-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

It System Engineer / Kỹ Sư Hệ Thống

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 07-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Customer Service Part Leader

công ty TNHH lg display việt nam - hải phòng

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 07-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Engineering Secretary

hotel nikko hai phong

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 07-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Reservation Officer

hotel nikko hai phong

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 07-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Bartender

hotel nikko hai phong

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 07-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kho

công ty TNHH dongdo electronics hải phòng

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 06-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chỉ Huy Công Trường (Pm/sm)

công ty CP kỹ thuật và thương mại thắng lợi

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 06-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Hợp đồng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hải Phòng

công ty TNHH cơ hội và thách thức

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 28-11-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Admin Kho - Làm Việc Tại Hải Phòng

công ty TNHH cơ hội và thách thức

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 28-11-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Dự Án

công ty TNHH kowon

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 05-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Director Of Sales (Local)

hotel nikko hai phong

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 04-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Graphic Designer

hotel nikko hai phong

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 04-12-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT