Cần tìm 1 chị giúp việc nhà và bổ xung thêm 2 người giúp việc nữa

Tuyển Người Giúp Việc Nhà - Giúp Việc Gia Đình

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Gia đình cần tìm 3 người làm giúp việc có độ tuổi dưới 65 gấp

Tuyển Dụng Người Giúp Việc Cho Gia Đình

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tuyển người giúp việc cho gia đình nhà mình gấp

Tuyển Người Giúp Việc Theo Giờ

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tuyển gấp người giúp việc cho gia đình mình ngay hôm nay

Tuyển Dụng Người Giúp Việc Cho Gia Đình

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mình đang cần tuyển gấp người làm người giúp việc cho gia đình mình

Tìm Việc Làm Giúp Việc Nhà Lương Cao

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tìm người giúp việc cho gia đình mình ngay hôm nay

Tuyển Dụng Việc Làm Giúp Việc Nhà Lương Cao

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Cần tuyển gấp 3 nữ giúp việc cho gia đình mình

Tuyển Người Giúp Việc Theo Giờ

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tôi đang muốn tuyển gấp người làm giúp việc cho gia đình

Tuyển Người Giúp Việc Nhà - Giúp Việc Gia Đình

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Hiện tại mình cần thuê mướn gấp 3 nữ giúp việc cho gia đình

Tuyển Dụng Việc Làm Giúp Việc Nhà Theo Giờ

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Gia đình cần tuyển người làm giúp việc có tinh thần làm việc lâu dài

Tuyển Dụng Người Giúp Việc Cho Gia Đình

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Gia đình của chúng tôi đang có nhu cầu tuyển người giúp việc gấp

Tìm Việc Làm Giúp Việc Nhà Lương Cao

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Cần gấp và tuyển gấp nữ giúp việc cho gia đình mình

Tuyển Người Giúp Việc Theo Giờ - Thời Vụ

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhà tôi cần tuyển giúp việc nhà ở lại và không vướng bận GĐ

Tuyển Dụng Việc Làm Giúp Việc Nhà Lương Cao

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chính chủ cần tìm giúp việc nhà làm ở lại và ít vướng bận GĐ

Việc Làm Giúp Việc Nhà Lương Cao

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tuyển gấp người giúp việc cho gia đình mình ngay hôm nay

Tuyển Người Giúp Việc Theo Giờ

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Cần tìm người chăm bé và giúp việc nhà cho gia đình mình

Tuyển Dụng Người Giúp Việc, Người Chăm Bé, Người Chăm Người Già

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tuyển Nữ Giúp Việc Bao Ăn Ở Lại Tại Nhà Gấp Nha

Tuyển Dụng Việc Làm Giúp Việc Nhà Theo Giờ

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Gia đình tôi đang có nhu cầu tìm người làm gấp, liên hệ ngay ☎️

Tuyển Người Giúp Việc Nhà - Giúp Việc Gia Đình

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Hiện nay mình đang cần tuyển gấp người giúp việc cho gia đình

Tuyển Dụng Người Giúp Việc, Người Chăm Bé, Người Chăm Người Già

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhà em đang cần tuyển Giúp Việc Nhà Bao Ăn Ở Lại tại nhà

Việc Làm Giúp Việc Nhà Lương Cao

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-01-2038

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT