120 - 140 / 129 việc làm tìm thấy

Trợ Lý Quy Hoạch Xây Dựng

Hạn nộp: 04-12-2018

công ty cổ phần thương mại dạ hợp

Hòa Bình 1 - 3 triệu / thángToàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước

Hạn nộp: 30-09-2018

công ty cổ phần du lịch và phát triển cộng đồng hòa sơn

Hòa Bình 1 - 3 triệu / thángToàn thời gian cố định

Nhân Viên Lái Xe

Hạn nộp: 01-01-1970

công ty cổ phần thương mại dạ hợp

Hòa Bình 1 - 3 triệu / thángKhác

Lái Xe Cho Tổng Giám Đốc

Hạn nộp: 18-12-2018

công ty CPtm dạ hợp

Hòa Bình 5 - 7 triệu / thángKhác

Kế Toán Kiêm Lễ Tân

Hạn nộp: 30-09-2018

công ty cổ phần du lịch và phát triển cộng đồng hòa sơn

Hòa Bình 1 - 3 triệu / thángToàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bvtv - Vùng Hòa Bình, Sơn La, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình

Hạn nộp: 30-09-2018

công ty CP nông nghiệp hp

Hòa Bình 10 - 15 triệu / thángToàn thời gian cố định

Kỹ Sư Nông Nghiệp Dự Án Nuôi Trồng

Hạn nộp: 30-09-2018

công ty cổ phần du lịch và phát triển cộng đồng hòa sơn

Hòa Bình 1 - 3 triệu / thángToàn thời gian cố định