Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Tại Vietinbank Đắk Hà - Kon Tum

công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ aviva việt nam

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Tại Vietinbank Sa Thầy - Kon Tum

công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ aviva việt nam

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Tại Vietinbank Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ aviva việt nam

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 28-06-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Tại Vietinbank Ngọc Hồi - Kon Tum

công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ aviva việt nam

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Ban Tài Chính (Lương 7-12 Triệu/ Tháng)

công ty CP tấn phát

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Lương 15 Triệu)

công ty CP tấn phát

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự (Lương 5-6 Triệu/ Tháng)

công ty CP tấn phát

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên Phòng Chế Biến

biophap co., ltd.

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 15-11-2018

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Tại Vietinbank Kon Tum

công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ aviva việt nam

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 02-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phòng Kinh Tế Xây Dựng (Lương 7-12 Triệu/ Tháng)

công ty CP tấn phát

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Sát Bán Hàng (Kv: Gia Lai, Kon Tum)

công ty cổ phần tng power

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc, Phòng Mạch: Tỉnh Đăklăk / Gia Lai - Kon Tum

công ty cổ phần merap

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 01-01-1970

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp Phía Nam

công ty cổ phần nông dược việt nam

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 01-01-1970

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Ban Quản Lý Các Nhà Máy Thủy Điện (Lương 10-15 Triệu/ Tháng)

công ty CP tấn phát

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Lái Xe- Máy (Tuyển Gấp)

công ty cổ phần đầu tư xây dựng trường sơn

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Điều Hành (Gia Lai, Đăk Lăk , Kon Tum)

công ty cổ phần quốc tế sao phương nam

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 12-12-2018

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Miền (Kv: Gia Lai, Kon Tum)

công ty cổ phần tng power

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Kinh Doanh Miền (Gia Lai, Đăk Lăk , Kon Tum)

công ty cổ phần quốc tế sao phương nam

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 12-12-2018

Mức lương: 20 - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Bình Định, Gia Lai, Kon Tum)

home credit vietnam finance company limited

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 01-01-1970

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc, Phòng Mạch - Tỉnh Đăklăk / Gia Lai - Kontum

công ty cổ phần merap group

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 05-12-2018

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT