Trưởng Quầy Thực Phẩm Mặn_Big C Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 13-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Trưởng - Fpt Telecom Lâm Đồng (Đà Lạt)

fpt telecom

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 13-05-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quầy Trang Trí Nhà Cửa_Big C Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 10-05-2020

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quầy Nước_Big C Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 10-05-2020

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quầy Trang Phục_Big C Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 10-05-2020

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quầy Bơ Sữa, Đông Lạnh_Big C Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 10-05-2020

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh (Tây Nguyên & Duyên Hải)

công ty TNHH vhl healthcare

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 08-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nam Chuyên Viên Thu Mua Rau Quả Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 06-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

01 Nhân Viên Bán Hàng Hải Sản_Big C Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 29-04-2020

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Bộ Phận Du Lịch

công ty cổ phần chè cầu đất - caudatfarm

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 23-04-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Fpt Telecom Lâm Đồng - Nhân Viên Quản Lý Công Nợ Tại Tp. Đà Lạt

fpt telecom

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 22-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Fpt Telecom Lâm Đồng - Kế Toán Hàng Hóa Tại Tp. Đà Lạt

fpt telecom

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 22-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Fpt Telecom Lâm Đồng - Giao Dịch Viên Tại Quầy Tp. Đà Lạt

fpt telecom

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 22-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Fpt Telecom Lâm Đồng - Nhân Viên Thu Cước Tại Tp. Đà Lạt

fpt telecom

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 22-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quầy Rau Quả - Big C Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 19-04-2020

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Chế Biến Thức Ăn - Big C Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 19-04-2020

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Thợ Chế Biến Cá - Big C Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 19-04-2020

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Quầy Các Ngành Hàng Trong Siêu Thị - Big C Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 17-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Ngân_Big C Đà Lạt

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 16-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Đà Lạt

công ty cổ phần diligo holdings

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 11-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT