Nv Kinh Doanh (Phú Yên, Đà Lạt, Đắk Lắk)

công ty TNHH sơn toa việt nam

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Cầu Đường

cn công ty CP đầu tư nắng ban mai

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 30-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Xây Dựng Giao Thông

cn công ty CP đầu tư nắng ban mai

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 30-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Quảng Nam

galaxy derec

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 29-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

cn công ty CP đầu tư nắng ban mai

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 25-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Trưởng

cn công ty CP đầu tư nắng ban mai

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 25-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

cn công ty CP đầu tư nắng ban mai

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 25-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Xây Dựng Cơ Bản

cn công ty CP đầu tư nắng ban mai

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 25-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Bác Sỹ Thú Y

tập đoàn công nghệ việt hàn

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 05-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT