Giám Sát Nhân Sự

công ty TNHH dv ăn uống ba sao

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Đứng Máy Mài

công ty cổ phần đầu tư công nghiệp thuận an (taco)

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

It-Mes Engineer - Không Kinh Nghiệm

công ty TNHH compal (việt nam)

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 14-09-2019

Mức lương: Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chemical Engineer

torrecid vietnam co;ltd

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 19-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kế Toán Giá Thành (Có Xe Đưa Đón Từ Hà Nội - Vĩnh Phúc)

công ty TNHH haesung vina

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 06-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH ssp moulding

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 22-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Marketing Executive - Nhân Viên Marketing (Nam)

công ty cổ phần prime group

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 24-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

công ty TNHH ssp moulding

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 22-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Duck Technical Supervisor

công ty TNHH japfa comfeed viet nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Financial Controller - Flamingo Đại Lải

công ty cổ phần tập đoàn flamingo

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 21-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất

công ty cổ phần toàn thắng

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 24-08-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

(Code: Acc_Macc_P2_0819_0) Nhân Viên Phòng Kế Toán Quản Trị

công ty honda việt nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 12-09-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Marketing Head

minda vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 04-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

(Code: Acc_Facc_P2_0819_0) Nhân Viên Phòng Kế Toán Tài Chính

công ty honda việt nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 12-09-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

(Code: Adm_Adm_P2_0719_0) Nhân Viên Phòng Hành Chính

công ty honda việt nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 23-08-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Sản Xuất - Production Staff

inoac vietnam co., ltd.

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 16-10-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

QA Head

minda vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 04-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Head of Duck Technical

công ty TNHH japfa comfeed viet nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 04-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

(Code: Adm_Law_T2_0619_0) : Nhân Viên Thời Vụ Phòng Phòng Pháp Chế

công ty honda việt nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 01-09-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Thủ Kho Thành Phẩm

công ty cổ phần toàn thắng

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT