Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (Designer)

công ty cổ phần đầu tư duyên hải việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 28-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Big C Hạ Long - Nhân Viên Phụ Trách Banner Làm Việc Giờ Hành Chính

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 07-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

( Big C Hạ Long) Nhân Viên Trang Trí

big c việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 15-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

(Big C Hạ Long ) Nhân Viên Trang Trí

big c việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 15-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT