[Bình Phước] Trợ Lý Văn Phòng Biết Tiếng Anh.

công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà bình phước

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 30-07-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

[Bình Phước] Thư Ký Văn Phòng Biết Tiếng Anh

công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà bình phước

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 08-06-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT