Đà Nẵng Sales Admin / Trợ Lý Kinh Doanh

công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ gia phong

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 30-09-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Tổng Hợp

công ty TNHH kỹ thuật poso

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 27-07-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Văn Phòng.

trung tâm kỹ thuật điện tử nhật tảo

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 30-04-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Lý Kinh Doanh

công ty CP thiết bị âu á

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 30-03-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Lý Giám Đốc

công ty TNHH du lịch khương lê

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 19-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Lý Trưởng Phòng

tập đoàn tai chinh nhật bản

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 12-03-2019

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tại Đà Nẵng

công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ dai-ichi việt nam

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 15-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Sales Manager

khách sạn green plaza đà nẵng

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 15-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Lễ Tân

công ty cổ phần dịch vụ bất động sản nhất nam land

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Thuế

công ty CP xây dựng và thương mại khang luân

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

công ty TNHH thắng tới

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thực Tập Sinh Pháp Lý

công ty TNHH mtv tư vấn đầu tư bất động sản và đấu giá đà nẵng

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 20-11-2018

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thư Ký Giám Đốc

công ty đồ hộp hạ long đà nẵng

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 17-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thư Ký Dự Án

sân gôn brg đà nẵng

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thư Ký Giám Đốc

generali đà nẵng 2

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 05-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

công ty CP kim hoàng hảo- cn đà nẵng

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT