Nhân Viên Phục Vụ

công ty CP four season day

Địa Chỉ: Gia Lai

Hạn nộp: 11-11-2018

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

Nhân Viên Phục Vụ Cà Phê

công ty CP four season day

Địa Chỉ: Gia Lai

Hạn nộp: 11-11-2018

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT