Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Nhà Máy Hải Dương( Tân Trường - Hải Dương)Kiêm

công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 27-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA/QC)

công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 17-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Qc (Kcs)

công ty cổ phần vifon – chi nhánh tp. hcm

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 15-10-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kcs Trên Chuyền, Hải Dương..

công ty cổ phần vifon – chi nhánh tp. hcm

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 29-07-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kcs Trên Chuyền Tại Hải Dương

công ty cổ phần vifon – chi nhánh tp. hcm

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 29-07-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Ca Sản Xuất

công ty cổ phần hàng tiêu dùng masan

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 24-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hóa Nghiệm

công ty TNHH thiên sư việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 30-04-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kcs Trên Chuyền, Hải Dương

công ty cổ phần vifon – chi nhánh tp. hcm

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 22-04-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Nhân Sự

công ty cổ phần sản xuất & thương mại bình dung

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 18-01-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Vùng ASM Khu Vực Đông Bắc Duyên Hải

công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 22-12-2018

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Trên Chuyền

công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm việt nam (vifon)

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kcs

công ty cổ phần sản xuất và thương mại đại an tín

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT