Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Khu Vực Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu

công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ aviva việt nam

Địa Chỉ: Lai Châu

Hạn nộp: 13-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Kinh Doanh Khu Vực Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái

công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ aviva việt nam

Địa Chỉ: Lai Châu

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT