Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Lái Xe - Cao Bằng

công ty cổ phần masscom việt nam

Địa Chỉ: Cao Bằng

Hạn nộp: 24-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Vùng Khu Vực Cao Bằng

công ty TNHH mtv chuyển phát nhanh thuận phong – chi nhánh thái nguyên

Địa Chỉ: Cao Bằng

Hạn nộp: 06-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Bưu Cục Làm Việc Tại Cao Bằng, Bắc Cạn

công ty TNHH mtv chuyển phát nhanh thuận phong – chi nhánh thái nguyên

Địa Chỉ: Cao Bằng

Hạn nộp: 22-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Chuyển Phát Nhanh Tại Bắc Cạn, Cao Bằng (Sl 180)

công ty TNHH mtv chuyển phát nhanh thuận phong – chi nhánh thái nguyên

Địa Chỉ: Cao Bằng

Hạn nộp: 21-02-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Lái Xe Tại Cao Bằng

công ty cổ phần masscom việt nam

Địa Chỉ: Cao Bằng

Hạn nộp: 13-02-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Lái Xe Cao Bằng

công ty cổ phần masscom việt nam

Địa Chỉ: Cao Bằng

Hạn nộp: 12-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Cao Bằng

công ty cổ phần masscom việt nam

Địa Chỉ: Cao Bằng

Hạn nộp: 12-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Cao Bằng

công ty cổ phần masscom việt nam

Địa Chỉ: Cao Bằng

Hạn nộp: 12-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT