Nhân Viên Điều Phối Kho Vận

công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 19-08-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bốc Xếp

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 29-07-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Điều Phối Kho Vận Tây Ninh

công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 17-07-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Bộ Phận Kho

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 06-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Điều Phối, Điều Phối Chốt Hàng Và Tiền

công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 26-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thủ Kho Tây Ninh

công ty cổ phần azb

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 04-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phụ Kho ( Bốc Xếp )

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 27-11-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thủ Kho Thành Phẩm

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tài Xế Xe Nâng

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 06-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Mua- Purchasing Staff

công ty TNHH plv

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Cung Ứng (Kho )

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 17-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Kho(Tây Ninh),cần 1 Nam Và 1 Nữ

công ty TNHH pearlcoin (việt nam)

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 14-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Công Nhân Lái Máy Cơ Giới Công Nghiệp

công ty CP giống - thực phẩm sữa trang trại m.d

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 14-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thủ Kho Tại Tây Ninh

công ty CP thiết kế và xây dựng giza việt nam

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 06-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT