Chuyên Viên Mua Vật Tư

công ty cổ phần diligo holdings

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 27-06-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Epm

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 24-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Vật Tư

công ty long phương(TNHH)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 13-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng (Số Lượng: 4)

công ty TNHH seojin auto

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 10-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Vật Tư

công ty cổ phần diligo holdings

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 27-05-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bộ Phận Mua Hàng

công ty TNHH bujeon vietnam electronics

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 19-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Nhóm Mua Hàng (Giao Tiếp Tốt Tiếng Anh)

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 18-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng

công ty TNHH công nghiệp busan việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 08-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng Thành Thạo Tiếng Anh

công ty TNHH s-mac vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 03-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng

công ty TNHH taixin printing vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 02-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng ( Không Yều Cầu Kinh Nghiệm, Độ Tuổi Dưới 24)

công ty TNHH seojin system vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 25-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Nhóm Mua Hàng (Tiếng Anh Thành Thạo)

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 18-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng

công ty TNHH CPro việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 18-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Kế Hoạch Vật Tư

công ty TNHH sản xuất và thương mại palado việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 06-03-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Vật Tư ( Bắc Ninh)

công ty TNHH kurabe industrial bắc ninh

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 04-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Nhóm Mua Hàng (Cable Assy)

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 09-02-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng (Gấp)

công ty TNHH taixin printing vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 26-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Anh)

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 18-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Cung Ứng

công ty cổ phần công nghệ thực phẩm châu á (afotech)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 27-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phó Phòng Mua Hàng Antenna

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT