Nhân Viên Thu Mua Thủy Hải Sản

công ty TNHH thương mại sản xuất hải nam

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 11-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Mua

công ty TNHH hải nam

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Mua Hải Sản

công ty TNHH hải nam

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT