Purchasing Manager (Sl: 01)

clark material handling vietnam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 13-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Sản Xuất

công ty TNHH hiển long việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 07-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Purchasing Manager/ Trưởng Phòng Mua Hàng (Sl: 01)

clark material handling vietnam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 03-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kho (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

công ty TNHH dsglobal vina

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 19-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhận Viên Kế Hoạch - Mua Hàng

công ty cổ phần vitek

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 03-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên/ Trợ Lý Mua Hàng (Chuyên Ngành Kỹ Thuật)

công ty TNHH clark material handling việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 04-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Mua Hàng -Xuất Nhập Khẩu

công ty cổ phần xuất nhập khẩu sky asia

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 07-06-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng/nhân Viên Mua Hàng - Công Ty Hàn Quốc Mới

công ty TNHH clark material handling việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 17-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tuyển Gấp 2 Nhân Viên Nữ Phòng Kỹ Thuât

công ty TNHH điện tử umc việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 25-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Kiêm Mua Hàng

công ty TNHH lms vina

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Mua Hàng - Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kỹ Thuật

công ty TNHH clark material handling việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 12-12-2018

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường ( Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương )

công ty cổ phần xuất nhập khẩu stdd việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kho

cty TNHH pic việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Mua Bán (Biết Tiếng Trung)

công ty TNHH gft unique việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Pmc (Biết Tiếng Trung)

công ty TNHH gft unique việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng

công ty TNHH vina sekyo

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

công ty TNHH bao bì nhựa vina

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Nhóm Mua Bán/ Purchasing Senior Supervisor

công ty TNHH leong hup feedmill việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 26-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT