Nhân Viên Mua Hàng

công ty cổ phần tập đoàn kim tín

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 22-08-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Đốc Phân Xưởng (Làm Việc Tại Đức Hoà - Long An)

công ty TNHH sx bao bì dương vinh hoa

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 07-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Sample Merchandiser

avery dennison ris vietnam

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 12-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Vật Tư Mua Hàng

công ty cổ phần hà ân long an

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 30-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng (Làm Việc Tại Long An)

chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn kim tín

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Bộ Phận QA Vật Tư

công ty TNHH mtv tm sx lạc long

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Technical - Costing Manager and Stock Control

surl inuit industries

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Kho

công ty TNHH xuất nhập khẩu germany dragon

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 14-09-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Kho Tại Long An

công ty TNHH một thành viên đầu tư sản xuất gia thành

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 26-08-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Mua

công ty TNHH ysg apparel

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 09-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Technical Support Manager

quickpack vietnam

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 02-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Văn Phòng

công ty TNHH nhựa tân lập thành

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 31-07-2019

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Mua ( Purchasing)

công ty TNHH sambu vina sports

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 13-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tổ Trưởng Mua Hàng

chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn kim tín

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 14-04-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng Trong Nước

công ty TNHH mtv exzen việt nam

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 11-04-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài ( Biết Tiềng Trung)

công ty TNHH mtv exzen việt nam

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Điều Độ Sản Xuất

công ty cổ phần nhựa tân phú

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Lý Phòng Kế Hoạch.

công ty TNHH hồng kim long an

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 06-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng Trong Nước

công ty cổ phần bmc việt nam

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 01-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Vật Tư

công ty cổ phần bmc việt nam

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 01-03-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT