Nhân Viên Kế Hoạch

scancom vietnam limited company

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 11-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Merchandise

cty TNHH mtv may xuất khẩu mỹ tho

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT