Nhân Viên Điểm Giới Thiệu Dịch Vụ Kênh Điện Máy Tại Thành Phố Phan Thiết, Bắc Bình (Chợ Lầu), Lagi, Phường Mũi Né (Phan Thiết), Tánh Linh (Huy Khuyên), Phan Rí Cửa

hd saison finance co., ltd.

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 18-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT