Cần tuyển nhân viên bán hàng lương khởi điểm 6tr5 - 9tr

Vạn Tân

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 26-06-2026

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Cần tuyển nhân viên bán hàng lương khởi điểm 6tr5 - 9tr

Vạn Tân

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 26-06-2026

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

VIỆC LÀM THÊM PARTIME CHO SINH VIÊN

Neko shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-11-2023

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên bán hàng quận Tân Bình

Hyhy Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2023

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT