Land Acquisition And Compensation (LAC) Specialist Chuyên Viên Thu Hồi Đất - Giải Phóng Mặt Bằng

the blue circle vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 26-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Project Development Manager

the blue circle vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 24-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

[Gấp] Trưởng Ban Quản Lý Dự Án Chủ Đầu Tư

tập đoàn châu á thái bình dương (apec group)

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 05-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kỹ Sư An Toàn Lao Động (Lạng Sơn, Mũi Né, Phú Yên)

tập đoàn châu á thái bình dương (apec group)

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 17-10-2019

Mức lương: 20 - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Quản Lý Dự Án Xây Dựng (Project Manager)

novaland group

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kỹ Sư Điện ( Dự Án Nhà Máy Nhiệt Điện)

công ty cổ phần tập đoàn thái bình dương

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

[Gấp]_Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

tập đoàn châu á thái bình dương (apec group)

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 16-10-2019

Mức lương: 20 - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án Chủ Đầu Tư

tập đoàn châu á thái bình dương (apec group)

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 07-08-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Tender/ Construction Engineer

the blue circle vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 03-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Land Acquisition & Compensation Expert (Chuyên Gia Thu Hồi Đền Bù Đất)

the blue circle vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 28-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kỹ Sư Giám Sát ( Kiêm Trưởng Ca Nhà Máy Điện)

công ty cổ phần sd trường thành

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 24-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Ban Quản Lý Dự Án Tại Phan Thiết

công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà bình thuận

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 29-03-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Giám Sát ( Kiêm Trưởng Ca Nhà Máy Điện)

công ty cổ phần helio power

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 20-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kỹ Sư Điện (Ban QLDA - Tổng Thầu EPC Nhà Máy Nhiệt Điện)

công ty cổ phần tập đoàn thái bình dương

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 09-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kỹ Sư Xây Dựng

công ty TNHH hải nam

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Điện Mặt Trời (Có Kinh Nghiệm Trong Xây Dựng)

công ty cổ phần helio power

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng (Đã Từng Làm Dự Án Về Thủy Điện)

công ty CP tập đoàn hà đô

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 13-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

HSE Phụ Trách An Toàn Tại Các Dự Án Nước Ngoài (600$-800$)

công ty cổ phần xây lắp điện 1

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 07-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng (Đã Từng Làm Dự Án Về Điện Năng Lượng, Nhiệt Điện, Điện Mặt Trời)

công ty CP tập đoàn hà đô

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 24-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giam Đốc Điều Hành Cmc

công ty cổ phần đầu tư – thương mại – dịch vụ việt úc ( vietucgroup)

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 05-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT