Nhân Viên Kinh Doanh Tại Đồng Tháp

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Hiện Trường Giám Sát Thi Công Hoàn Thiện Làm Việc Tại Đồng Tháp

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 08-08-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Làm Việc Tại Đồng Tháp

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: 20 - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Hiện Trường Giám Sát Thi Công Hoàn Thiện

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Me Làm Việc Tại Đồng Tháp

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Phó Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng Dân Dụng

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 16-06-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Đội - Làm Việc Tại Đồng Tháp (Mức Lương 10.000.000Đ - 12.000.000Đ)

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 23-03-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tại Đồng Tháp

công ty TNHH ngói bê tông scg việt nam

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 06-02-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Công Trường

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 17-01-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kế Toán

công ty TNHH xdtm bds cỏ may construction

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 01-01-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Xây Dựng Cơ Bản

công ty cổ phần dược phẩm imexpharm

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Làm Việc Tại Đồng Tháp

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 30-03-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thủ Kho Làm Việc Tại Đồng Tháp

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 13-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên An Toàn Lao Động

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 17-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Cán Bộ Kỹ Thuật Phụ Trách Điện Nước Giám Sát Tại Công Trình

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 01-01-1970

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT