Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Đồng Tháp

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 10-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Hiện Trường Giám Sát Thi Công Hoàn Thiện Làm Việc Tại Đồng Tháp

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 09-07-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Đồng Tháp

eurowindow - cn.hcm

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 04-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Đồng Tháp

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Me Làm Việc Tại Đồng Tháp

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Hiện Trường Giám Sát Thi Công Hoàn Thiện

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Làm Việc Tại Đồng Tháp

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phó Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng Dân Dụng

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 16-06-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Làm Việc Tại Đồng Tháp

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 30-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Đội - Làm Việc Tại Đồng Tháp (Mức Lương 10.000.000Đ - 12.000.000Đ)

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 23-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên An Toàn Lao Động

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 17-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tại Đồng Tháp

công ty TNHH ngói bê tông scg việt nam

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 06-02-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Toán Công Trường

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 17-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thủ Kho Làm Việc Tại Đồng Tháp

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 13-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Kế Toán

công ty TNHH xdtm bds cỏ may construction

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 01-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Xây Dựng Cơ Bản

công ty cổ phần dược phẩm imexpharm

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT