Kỹ Sư Xây Dựng - Không Y/c Kinh Nghiệm

công ty CP du lịch sinh thái kỳ sơn hòa bình

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 12-10-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Cầu Đường, Xây Dựng Hạ Tầng Đô Thị , Dân Dụng Và Công Nghiệp

công ty cổ phần tư vấn sông đà hoà bình

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 05-05-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Dự Án

công ty CP đầu tư xuân cầu

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 20-04-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Thiết Kế Giao Thông

công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng hoà bình

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 05-04-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

(10-12Tr) Kỹ Sư Xây Dựng

công ty cổ phần tư vấn sông đà hoà bình

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Thiết Kế Cầu Đường - Hòa Bình

công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 28-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

(10-12Tr) Kỹ Sư Chuyên Ngành Cầu Đường Bộ Hoặc Hạ Tầng Đô Thị

công ty cổ phần tư vấn sông đà hoà bình

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

( Lương 10-12Tr) Kỹ Sư Trắc Địa

công ty cổ phần tư vấn sông đà hoà bình

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trí Kỹ Sư Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường Bộ, (Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật Đô Thị,trắc Địa Công Trình)

công ty cổ phần tư vấn sông đà hoà bình

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 28-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

(10-12Tr) Kỹ Sư Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường Bộ

công ty cổ phần tư vấn sông đà hoà bình

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 28-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

công ty cổ phần thương mại dạ hợp

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 03-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT