Kiến Trúc Sư Công Trình - Nam Định

công ty CP tư vấn và xây dựng xuân hùng

Địa Chỉ: Nam Định

Hạn nộp: 19-09-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Chế Tạo Máy

công ty TNHH tự động hóa tâm chính phát

Địa Chỉ: Nam Định

Hạn nộp: 23-06-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa; Điện -Điện Tử; Công Nghệ Thông Tin

công ty TNHH tự động hóa tâm chính phát

Địa Chỉ: Nam Định

Hạn nộp: 23-06-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cán Bộ Kỹ Thuật - Chỉ Huy Trưởng Thi Công Công Trình Điện

công ty cổ phần tư vấn và xây lắp nam phú

Địa Chỉ: Nam Định

Hạn nộp: 20-06-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cán Bộ Giám Sát

công ty tư vấn thành nam

Địa Chỉ: Nam Định

Hạn nộp: 21-03-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cán Bộ Kỹ Thuật: 6 Người

công ty cổ phần tasco trường sơn

Địa Chỉ: Nam Định

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Cán Bộ Giám Sát

công ty TNHH tư vấn và xây lắp thành nam

Địa Chỉ: Nam Định

Hạn nộp: 20-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Họa Viên Kiến Trúc - Tp Nam Định

công ty TNHH kdtm hoàng đại phát

Địa Chỉ: Nam Định

Hạn nộp: 19-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Xây Dựng

công ty TNHH xây dựng và tm tiến phát

Địa Chỉ: Nam Định

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Dự Toán Thiết Kế

công ty CP tư vấn và xây dựng xuân hùng

Địa Chỉ: Nam Định

Hạn nộp: 11-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT