Nhân Viên Bàn Giao Căn Hộ (Tại Quảng Ninh)

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 02-08-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Vinh, Quảng Ninh (Thuộc Phòng Kinh Doanh Cửa Nhựa)

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 02-07-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Cán Bộ Qs

công ty TNHH xây dựng tm và dịch vụ vận tải đồng an

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 12-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Thủ Kho Công Trình Tại Quảng Ninh

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 06-08-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Giám Sát Mep Tại Quảng Ninh

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 30-07-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà (Tại Quảng Ninh)

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 09-08-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Xây Dựng Tập Đoàn (Đi Theo Dự Án)

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 15-07-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Trắc Địa ( 10 Người)

công ty cổ phần đầu tư thịnh phát - chi nhánh quảng ninh

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 20-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi (Nội Nghiệp) – 05 Người

công ty cổ phần đầu tư thịnh phát - chi nhánh quảng ninh

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 20-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi (Công Trường) – 10 Người

công ty cổ phần đầu tư thịnh phát - chi nhánh quảng ninh

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 20-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án - Hà Nội; Hải Phòng; Quảng Ninh

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 16-04-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Quảng Ninh

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 23-05-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án - Hải Phòng; Quảng Ninh

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 16-01-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh (Khu Vực Miền Bắc)

công ty cổ phần ba an

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 17-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Thuế

công ty CP xây dựng dân dụng và hạ tầng delta

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 30-01-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Cán Bộ Kỹ Thuật Công Trình

công ty cổ phần austdoor miền bắc

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 29-11-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Trị Giao Dịch Tổng Hợp- Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Đất Đai- Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 14-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng- Làm Việc Tại Quảng NinhTop management

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 29-09-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Sát Trưởng Dự Án- Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 27-09-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT