Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Quảng Ninh

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 06-02-2020

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án - Hải Phòng; Quảng Ninh

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 16-01-2020

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh (Khu Vực Miền Bắc)

công ty cổ phần ba an

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 17-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Thuế

công ty CP xây dựng dân dụng và hạ tầng delta

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 30-01-2020

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Cán Bộ Kỹ Thuật Công Trình

công ty cổ phần austdoor miền bắc

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 29-11-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Trị Giao Dịch Tổng Hợp- Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Quản Lý Đất Đai- Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 14-10-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng- Làm Việc Tại Quảng NinhTop management

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 29-09-2019

Mức lương: 20 - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Giám Sát Trưởng Dự Án- Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 27-09-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Quản Trị Giao Dịch Tổng Hợp- LV Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 01-09-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kỹ Sư Điều Phối Dự Án- Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 28-10-2019

Mức lương: 20 - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kỹ Sư Kiểm Tra Hồ Sơ Chất Lượng – Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 30-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Cán Bộ Kỹ Thuật - Quảng Ninh

công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tân an đại thịnh

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 30-08-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chỉ Huy Trưởng Công Trường - Quảng Ninh

công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tân an đại thịnh

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 30-08-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Làm Tại Quảng Ninh

công ty cổ phần xây dựng 2/9

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 25-07-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Trắc Địa - Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 08-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Mep Manager Hạ Long

công ty TNHH quản lý dự án coreasia

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 17-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Quản Lý Dự Án Xây Dựng - Hạ Long

công ty TNHH quản lý dự án coreasia

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 29-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Cán Bộ Kỹ Thuật

công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tân an đại thịnh

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 24-05-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tân an đại thịnh

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 24-05-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT