Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà (Tại Quảng Ninh)

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 09-08-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thủ Kho Công Trình Tại Quảng Ninh

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 06-08-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bàn Giao Căn Hộ (Tại Quảng Ninh)

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 02-08-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Giám Sát Mep Tại Quảng Ninh

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 30-07-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Xây Dựng Tập Đoàn (Đi Theo Dự Án)

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 15-07-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Vinh, Quảng Ninh (Thuộc Phòng Kinh Doanh Cửa Nhựa)

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 02-07-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cán Bộ Qs

công ty TNHH xây dựng tm và dịch vụ vận tải đồng an

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 12-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Quảng Ninh

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 23-05-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án - Hà Nội; Hải Phòng; Quảng Ninh

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 16-04-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi (Công Trường) – 10 Người

công ty cổ phần đầu tư thịnh phát - chi nhánh quảng ninh

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 20-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi (Nội Nghiệp) – 05 Người

công ty cổ phần đầu tư thịnh phát - chi nhánh quảng ninh

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 20-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Trắc Địa ( 10 Người)

công ty cổ phần đầu tư thịnh phát - chi nhánh quảng ninh

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 20-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Toán Thuế

công ty CP xây dựng dân dụng và hạ tầng delta

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 30-01-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh (Khu Vực Miền Bắc)

công ty cổ phần ba an

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 17-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án - Hải Phòng; Quảng Ninh

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 16-01-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cán Bộ Kỹ Thuật Công Trình

công ty cổ phần austdoor miền bắc

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 29-11-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Kiểm Tra Hồ Sơ Chất Lượng – Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 30-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Điều Phối Dự Án- Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 28-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Giám Sát M&E Làm Việc Tại Quảng Ninh

bim group

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 20-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mep Manager Hạ Long

công ty TNHH quản lý dự án coreasia

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 17-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT