Nhân Viên Kinh Doanh (VLXD)

navigos search's client

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 27-10-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Kinh Doanh Bình Định, Quảng Trị

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thương Vụ (04 Người)

công ty cổ phần thương mại và đầu tư đồng lâm

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 27-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Trắc Địa

công ty cổ phần licogi13 - cơ giới hạ tầng

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 08-01-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT