Assistant Manager, Trade Operations

standard chartered bank

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 02-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Assistant Manager - Trade Operations (Ha Tinh)

standard chartered bank

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 11-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế dv

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 05-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT