Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện - Miền Đông

công ty cổ phần merap group

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 18-07-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Y Tá Công Trình

công ty cổ phần azb

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 02-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Chất Lượng Qa/qc ( Nam)

công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu hà nội

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 09-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Giao & Bán Hàng (Bình Phước)

công ty cổ phần dược pha nam

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 04-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Bình Phước

công ty cổ phần gonsa

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 30-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH tmdv dược phẩm bình phú

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 24-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trình Dược Viên

công ty TNHH tmdv dược phẩm bình phú

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 21-09-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thủ Kho Dược - Bình Phước (Lương Up 10)

công ty cổ phần gon sa

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 14-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Provincial Project Coordinator - Điều Phối Viên Dự Án

sustainable health development center – viethealth

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 21-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Nhóm Trình Dược Miền Đông Kênh Pc (Dịch Vụ)

công ty cổ phần gonsa

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 28-03-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Bình Phước - Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc

công ty cổ phần gonsa

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 22-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trình Dược Viên Otc (Bình Dương/ Bình Phước)

công ty TNHH tm minh an

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 16-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trình Dược Viên Otc (Bình Phước) (Đi Làm Ngay Hoặc Sau Tết)

công ty TNHH tm minh an

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 02-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trinh Dược Viên Kênh Bệnh Viện Bình Phước

công ty cổ phần merap

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Provincial Project Coordinator

sustainable health development center – viethealth

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 08-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Điều Phối Viên Dự Án

sustainable health development center – viethealth

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 04-11-2018

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT