Trưởng Nhóm Huấn Luyện Viên (Pt Team Leader)

công ty TNHH đầu tư btgroup

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 26-07-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Bộ Phận Tư Vấn Thẻ Hội Viên (Fc Team Leader)

công ty TNHH đầu tư btgroup

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 15-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Huấn Luyện Viên Cá Nhân (Personal Trainer)

công ty TNHH đầu tư btgroup

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 19-07-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT