Senior Medical Sales Representative/ Medical Sales Representative (Hospitals, Clinics In Hanoi + North Provinces (Thai Binh, Nam Dinh, Thai Nguyen, Hai Phong)

pacific healthcare vietnam co., ltd.

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 31-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện (Etc) - Ngành Hàng Dinh Dưỡng - Thái Bình

abbott international nutrition

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 01-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc

tập đoàn y tế amv group

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 15-01-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trình Dược Viêc Otc - Thái Bình /quảng Ninh

công ty cổ phần gonsa

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 27-11-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Lễ Tân Potec Thái Bình

tập đoàn y tế amv group

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 07-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Lễ Tân - Y Tá Làm Việc Tại Phòng Tiêm Safpo Quảng Ninh, Thái Bình

tập đoàn y tế amv group

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 05-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc, Phòng Mạch: Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương

công ty cổ phần merap group

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 12-06-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc, Phòng Mạch: Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng

công ty cổ phần merap group

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 12-06-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trình Dược Viên Otc (Kv Quảng Ninh/ Thái Bình/ Phú Thọ)

công ty cổ phần dược phẩm cysina

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 19-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trình Dược Viên Etc (Kv: Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình)

công ty cổ phần dược phẩm cysina

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 19-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT