viện quản trị và phát triển nguồn nhân lực

Địa chỉ: A34-TT17, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: https://itjapan.com.vn/

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Viện Quản trị và phát triển nguồn nhân lực thành lập ngày 10 / 06 / 2013 theo quyết định số 405 / QĐ-LHHVN được chứng nhận bởi Bộ khoa học công nghệ theo quyết định chứng nhận cấp ngày 19 / 06 / 2013. Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn, tập huấn và bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn; Triển khai các dự án, chương trình phát triển; truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về tổ chức, quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

VIỆC LÀM NỔI BẬT