vietbridge capital

Địa chỉ: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

 Vietbridge Capital is an investment company based in HCM City, district 1.  We are seeking a Digital Content Marketing Specialist to join our company. We have invested companies in the Education () and F&B (Kung Fu Chicken restaurant chain) businesses  Vietbridge Capital là một công ty dau tu trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, quan 1  Chúng tôi đang tìm kiếm một Trợ lý Marketing gia nhập vào công ty của chúng tôi () and F&B (Kung Fu Chicken restaurant chain)

VIỆC LÀM NỔI BẬT