công ty TNHH zahonero việt nam

công ty TNHH zahonero việt nam

Địa chỉ: Chưa cập nhật

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Warehouse Worker/nhân Viên Kho

Hạn nộp: 11-01-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Long An

Ngành Nghề: Vận tải - Lái xe

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

Mission/Sứ mệnh
Under the supervision and management of plant manager, you are responsible of warehouse and logistics in the company. You control entries and departure of products and raw material. Have the responsability over stock management (check and control)
Dưới sự giám sát quản lý của giám đốc nhà máy, nhân viên sẽ phụ trách về kho vận và hậu cần trong công ty. Nhân viên sẽ kiểm soát việc nhập xuất sản phẩm và nguyên vật liệu. Có khả năng đáp ứng đối với quản lý hàng tồn kho (kiểm tra và kiểm soát)
*LOADING AND UNLOADING GOODS
- Merchandise/goods reception and despatch
- Review of delivery notes from suppliers, reconcile with purchase orders
- Load and unload of raw material for production
- Load merchandise/goods and sign the delivery notes for customers, reconcile with sale orders
- Warehouse layout review
- Sort and store the goods in warehouse
- Identify the merchandise/goods
*BỐC DỠ HÀNG HÓA
- Tiếp nhận và giao hàng hóa
- Xem xét các phiếu giao hàng từ nhà cung cấp, đối chiếu với đơn đặt hàng
- Bốc dỡ nguyên vật liệu cho sản xuất
- Bốc dỡ hàng hóa, ký phiếu giao hàng cho khách hàng, đối chiếu với đơn đặt hàng
- Đánh giá bố trí kho
- Sắp xếp và lưu trữ hàng hóa trong kho
- Xác định hàng hóa
*ORDERS PREPARATION
- Verify total production amount against production order
- Preparing the orders and billing of materials
- Prepare receipt/delivery notes
- Type orders in the informatic system (SAP)
CHUẨN BỊ ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT
- Xác nhận tổng số lượng sản xuất so với đơn hàng sản xuất
- Chuẩn bị đơn hàng và bảng xác định nguyên vật liệu
- Chuẩn bị phiếu xuất/nhập hàng
- Nhập đơn hàng trong hệ thống thông tin (SAP)
*INVENTORY MANAGEMENT
- Perform regular inventory counting
- Record the data and rectify, if there are any errors, in the SAP
- Control types of raw material/goods and auxiliar entrances.
- Transmit all information from the warehouse to his hierarchical superior and other departments
QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO
- Thực hiện kiểm đếm hàng tồn kho thường xuyên
- Ghi lại dữ liệu và khắc phục, nếu có bất kỳ sai sót, trong SAP
- Kiểm soát các loại nguyên liệu/hàng hóa và lối vào phụ.
- Truyền tất cả thông tin từ kho đến cấp trên của mình và các bộ phận khác
*OTHERS
- Coordinate the merchandise expedition
- Maintenance the order and cleaning
- Communicate with carrier for the load and unload of the goods
KHÁC
- Phối hợp điều tra hàng hóa
- Duy trì trật tự và sắp xếp kho gọn gàng
- Giao tiếp với người vận chuyển để bốc dỡ hàng hóa
Hierarchical Supervisor: Plant Manager
Người quản lý: Giám đốc nhà máy

Yêu cầu công việc

- Regulated Education: High School
- Almost 2-3 years as warehouse responsible
- Knowledge: Logistic Knowledge, experienced in management of warehouse systems
- Know ERP (SAP), Microsoft Office
- English basic level
Yêu cầu công việc
- Trình độ: Trung học (cấp 3)
- Kinh nghiệm 2-3 năm làm kho.
- Kiến thức: Kiến thức hậu cần, có kinh nghiệm trong quản lý hệ thống kho
- Biết ERP (SAP), tin học văn phòng
- Trình độ Tiếng anh cơ bản
Workplace: Lot M1, Street Number 04, Phuc Long Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province
Nơi làm việc: Lô M1, Đường số 04, Khu công nghiệp Phúc Long, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Quyền lợi được hưởng

- Salary and bonus in accordance with the company
- Insurance policy in accordance with the company
- Paid leave policy in accordance with the company

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Warehouse Worker/nhân Viên Kho làm tại Long An đang được công ty TNHH zahonero việt nam tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Warehouse Worker/nhân Viên Kho ( Long An) tại đây

VIỆC LÀM NỔI BẬT