zamo tech

Địa chỉ: 4.01C Screc Tower, 974B Truong Sa, Dist.3, HCMC

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

ZAMO TECH is a Vietnamese based firm that provide high-performance solutions to put your technical development needs on track. Our team is full of dynamic programmers with years of experience in software and hardware development, who enjoy what they do every day.

VIỆC LÀM NỔI BẬT