Vào Đảng để làm gì? Niềm tự hào hay trọng trách lớn lao?

Trần Khánh Ngân   Thứ tư, 24/06/2020

Vai trò của Đảng Cộng sản vô cùng to lớn với cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam. Với nhiều bạn trẻ hiện nay, hai tiếng Đảng viên không chỉ là một danh phong, mà còn đánh dấu sự trưởng thành về tư duy, lý tưởng, trở thành niềm tự hào, vinh hạnh của gia đình và người thân. Đã bao giờ bạn thắc mắc mọi người “Vào Đảng để làm gì?”, thông qua bài viết dưới đây, vieclam24h.net.vn sẽ cùng tìm hiểu câu hỏi này.

1. Hiểu biết về Đảng 

1.1. Lịch sử hình thành

Trong bối cảnh lịch sử, Việt Nam oằn mình chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp, thực dân Pháp thiết lập bộ máy chính trị ở Việt Nam. Chúng can thiệp từ chính trị, kinh tế, văn hoá của nước Việt Nam ta, đẩy tình hình mâu thuẫn giai cấp đến đỉnh điểm. Giai cấp công nhân cũng được khai sinh từ thời kì này, sau dần phát triển thành giai cấp đứng lên kháng chiến mạnh mẽ nhất.

Đặc điểm của giai cấp công nhân là may mắn ra đời trước giai cấp tư sản, ngay từ khi còn nhỏ, đã được ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin soi đường chỉ lối, mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, quyết tâm sôi sục để thống nhất Nam Bắc về một nhà. 

1.2. Đường lối của Đảng Cộng Sản 

- Lấy nhân dân làm cốt lõi, Hồ Chủ tịch đã từng nói “Đảng viên là đầy tớ trung thành của nhân dân”, điều này đã được chứng mình qua thời gian, trên con đường hoàn thiện và phát triển của Đảng. Điều luật, quy định, chính sách trước khi được sửa đổi, bổ sung, đều được trưng cầu ý dân, lắng nghe quan điểm, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện hệ thống quy định, pháp luật Việt Nam. 

- Đảng Cộng Sản Việt Nam là một thể thống nhất, lấy nhân dân làm cốt lõi”. Đây là điều làm nên giá trị của Đảng, toàn thể nhân dân đều theo đi theo sự lãnh đạo của một chính Đảng duy nhất, hợp thành một thể thống nhất, một khối Đại đoàn kết. Mang đến sức mạnh to lớn, đẩy lùi những thế lực phản động bên trong và thế lực thù địch bên ngoài có ý định chống phá Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 

- Bác Hồ chỉ rõ: “Tiền thân của Đảng Cộng Sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc” - được trích dẫn từ văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng.

 vào Đảng để làm gì
Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại

1.3. “Đường Cách Mệnh" - đặt nền móng khai sinh Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tác phẩm đã chỉ rõ về bản chất và lối đi của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

- Cuộc kháng chiến này là lâu dài, cần sự đồng tâm hiệp lực từ toàn bộ nhân dân và xác định đây là một cuộc chiến lâu dài, bền bỉ. Mục đích đấu tranh này lấy cốt lõi là nhân dân. Như Bác đã từng viết “ Nhưng cốt lõi của nó ( tính chất của cách mạng Việt Nam) là công - nông và phải luôn ghi nhớ rằng công nông là người chủ cách mệnh, công nông là gốc cách mệnh"- trích dẫn theo cuốn “Đường Cách Mệnh"

- Vai trò của Đảng: Cách mạng muốn thắng lợi thì phải có một Đảng lãnh đạo, Đảng có vững mạnh, đường lối đúng đắn thì Cách mạng  mới thành công. Cũng như con thuyền đang đưa vận mệnh dân tộc xứ An Nam rời xa bóc lột, áp bức. Người cầm lái phải tỉnh táo, quyết đoán, thì con thuyền mới vượt qua giông bão, cập bến bờ của sự tự do, hạnh phúc. 

- Về phương pháp cách mạng: Việc đầu tiên và kiên quyết cần thực hiện là phải giác ngộ tư tưởng cho quần chúng nhân dân, phải làm cho quần chúng hiểu rõ về mục đích cách mạng, về con đường cách mạng mà dân tộc đang đi theo, để giải phóng dân tộc. Đồng sức đồng lòng vì mục tiêu thoát khỏi ách đô hộ, chế độ hà khắc của thực dân Pháp. 

1.4. Vai trò của Đảng Cộng Sản đối với mỗi chúng ta

- Vai trò của Đảng Cộng sản vô cùng to lớn với cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam. Trong thời điểm hiện nay, số lượng Đảng viên không quyết định Đảng cầm quyền, mà còn là thực lực, kiến thức, khả năng lãnh đạo, đường lối đúng đắn. Muốn vậy, mỗi Đảng viên phải có đủ tư cách, đạo đức, đặc biệt không được có những ý định chống phá Đảng và Nhà Nước, càng không được suy thoái về tư tưởng và lối sống.

2. Vào Đảng để làm gì? Muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng cần những phẩm chất gì?

2.1. Đi giải đáp thắc mắc “Vào Đảng để làm gì?”

- Ở thời kì chiến tranh, mỗi Đảng viên đứng trong hàng ngũ của Đảng mang trong mình trọng trách tham gia kháng chiến chống quân xâm lược. Không những vậy, khi nghe đến hai tiếng Đảng viên ắt hẳn rất đỗi tự hào và đáng trân trọng. Ngày này, nhiều bạn trẻ sớm giác ngộ được lý tưởng và đường lối đúng đắn của Đảng, chính vì thế đã và đang nỗ lực hết sức mình để có cơ hội được kết nạp ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. 

- Nếu bạn đang từng hỏi vào Đảng để làm gì? Có lẽ đây là câu hỏi bất cứ Đảng viên ưu tú nào cũng muốn trẻ lời, vì họ sẽ mang hết tình yêu, sự kính trọng dành cho Đảng mà đáp lại. Trước khi ta tự hỏi “Vào Đảng để làm gì?” chúng ta có bao giờ từng thắc mắc “Đảng đã cho ta những gì?” 

- Liệu có như câu chữ trong lời bài hát “Đảng đã cho ta một mùa xuân" của nhạc sĩ Phạm Tuyên. “Đảng đã cho ta một mùa xuân bao ước vọng/ Một mùa xuân mới tràn ánh sáng khắp nơi nơi”. Mùa xuân ở đây là mùa xuân Độc lập, mang ước vọng về một Việt Nam Bắc Nam sum vầy, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Ánh sáng của Đảng soi đường, chỉ lối cho sự phát triển của Việt Nam. 

Vao Đảng có lợi ích gì
Đảng đã cho ta một mùa xuân bao ước vọng 

- Ngày hôm nay, chúng ta đang được sống những ngày tươi đẹp, điều kiện vật chất hiện đại chính là nhờ Đảng, nhờ Bác Hồ vĩ đại cùng những người anh hùng có thực, sẵn sàng đổ máu hy sinh để giành lại Độc lập cho đất nước. Trước khi đi tìm câu trả lời cho thắc mắc “ Vào Đảng để làm gì?” tuổi trẻ ngày nay nên dành sự biết ơn sâu sắc cho sự đánh đổi sinh mệnh của cha ông và đặt niềm tin mãnh liệt vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Tất nhiên, rất khó có thể cụ thể hoá câu hỏi này, vì đơn giản với mỗi người, mục đích để trở thành Đảng viên là khác nhau. Với nhiều người động cơ để đứng trong hàng ngũ của Đảng là sự tự hào dân tộc, niềm tin với cương lĩnh, chủ trương của Đảng, trở thành một phần của Đảng để có cơ hội cống hiến sức lực, trí tuệ phục vụ nhân dân, phát triển đất nước. 

- Với nhiều bạn trẻ hiện nay, hai tiếng Đảng viên không chỉ là một danh phong, mà còn đánh dấu sự trưởng thành về tư duy, lý tưởng, trở thành niềm tự hào, vinh hạnh của gia đình và người thân. 

Câu trả lời giá trị nhất đến từ chính bạn, mong muốn nào thúc đẩy bạn trở thành thành viên đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vào Đảng khi bạn thực sự giác ngộ lý tưởng, đường lối của Đảng. Vào Đảng bằng cả sự tự nguyện và tinh thần trách nhiệm!

2.2. Những yếu tố để trở thành Đảng viên

- Xác định rõ động cơ vào Đảng

Việc đầu tiên và kiên quyết đó chính là xác định mục đích của bản thân khi tham gia vào đội ngũ của Đảng. Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, tuyệt đối không mang tư tưởng đứng trong nội bộ của Đảng để tranh giành quyền lợi, đấu đá để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân.  

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng

Việt Nam là quốc gia đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo một Đảng duy nhất lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam. Sẽ không có sự tranh giành quyền lực giữa các Đảng phái đối lập. Ngay cả khi bản thân không có nguyện vọng kết nạp Đảng, thì trách nhiệm của mỗi công dân là rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để tỉnh táo trước những tư tưởng chống phá, phản động của các đối tượng thù địch. 

Điều này càng đặc biệt cần với một Đảng viên tương lai - người phục vụ trong hàng ngũ của Đảng.

- Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu và cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Đó là những yếu tố cần và đủ của một người Đảng viên. Muốn được như vậy, cần có ý thức trau dồi vốn kiến thức, nâng cao kỹ năng để không gặp bất cứ khó khăn nào khi thực hiện nhiệm vụ.

Những yếu tố để trở thành Đảng viên
Buổi lễ kết nạp Đảng viên 

- Nâng cao mối quan hệ với tập thể, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội 

Truyền thống của Đảng là gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Bác Hồ đã từng nói “ Đảng viên là đầy tớ của ;nhân dân" chính vì vậy, muốn phục vụ nhân dân thì không thể xa dân được, phải gắn bó, nâng cao mối quan hệ với nhân dân, giúp đỡ nhân dân để lấy được niềm tin yêu của quần chúng. 

3. Lợi ích khi trở thành một Đảng viên

3.1. Quyền tự do thảo luận về chính sách của Đảng

- Qua các phương tiện truyền thông: báo chí, truyền hình,...

- Qua Hội nghị thường niên của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

Lợi ích của Đảng viên
Cuộc họp Quốc Hội

Đảng viên có quyền nêu lên ý kiến của mình thông qua các hình thức trên, đây là quan điểm cá nhân, có thể đi ngược lại với số đông nhưng đều có quyền phát biểu, không ai có quyền ngăn cấm. 

3.2. Ứng cử, tuyển cử vào bộ máy lãnh đạo của Đảng

Hằng năm, bộ máy nhân sự của Đảng lại chọn lọc, đào thải những người không đủ trách nhiệm, uy tín ra khỏi hàng ngũ của Đảng, đồng thời lựa chọn những gương mặt tiêu biểu, có thành tích tốt trong hoạt động Đảng vào những vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo. 

Lợi ích của Đảng viên đó chính là có quyền tự ứng cử, tham gia tuyển cử trong thời gian bỏ phiếu bầu cử hàng năm. Đây là một lợi ích to lớn, có cơ hội trở thành một thành viên chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, được cống hiến năng lực, đạo đức cho lý tưởng của Đảng. 

3.3. Được sống và cống hiến mình cho lý tưởng cao đẹp của Đảng

Được học được hiểu về đường lối đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi Đảng viên giác ngộ và đặt lợi ích của cá nhân hòa chung với lợi ích của tập thể. Đường lối của Đảng từ khi sơ khai đến thời điểm hiện tại luôn linh hoạt đổi mới, để phù hợp với kinh tế- chính trị- văn hoá xã hội.

Tuy vậy, nòng cốt của đường lối Đảng là “Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân”

Có nên vào Đảng
Nòng cốt của Đảng là Nhân dân

3.4. Quyền đưa ra khiếu nại, đề nghị, thanh minh, khiếu nại với các cơ quan của Đảng

Việc bày tỏ quan niệm, ý kiến cá nhân đối với bất cứ vấn đề nào là quyền lợi đáng có của Đảng viên, không chỉ giúp cho Đảng viên thoải mái bày tỏ quan điểm của mình, thỏa mãn được thắc mắc cá nhân, điều đó cũng mang ý nghĩa góp phần vào sự phát triển và hoàn thiện của Đảng bộ. 

3.5. Có quyền phê bình Đảng viên và cán bộ, công tác của cơ quan Đảng

Phê bình có thể đẩy mạnh sự hăng hái, tinh thần trách nhiệm của Đảng viên, nâng cao ý thức đấu tranh của Đảng viên trước những nguy hại đến Đảng, nó như mũi dao chĩa thẳng về các thế lực thù địch có ý định nhen nhóm chống phá Đảng Cộng sản. 

Trong xã hội hiện nay, quan liêu, tham nhũng đang xuất hiện như con sâu gặm nhấm, đục khoét bộ máy chính quyển. Những người dám đứng lên phê bình, nói ra sự thật rất đáng biểu dương, nhân rộng.

Qua những thông tin mà vieclam24h.net.vn cung cấp, mong rằng đã giải đáp thắc mắc của bạn về câu hỏi "Vào Đảng để làm gì?". Hãy theo dõi vieclam24h.net.vn để luôn cập nhật những bài viễt về các vấn đề đang được quan tâm, những vị trí làm việc đang được săn đón. 

 

 

Bài Viết Nổi Bật

BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI BÌNH LUẬN

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN