ỨNG VIÊN NHIỀU KINH NGHIỆM

TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyen Thi Thuy Tien

Hành chính - Văn phòng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 18/11/2019

Nguyen Thi Thuy Tien

Hành chính - Văn phòng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 18/11/2019

Nguyễn Thanh Phúc

Điện - Điện tử , Nhân viên kinh doanh , Thiết kế - Mỹ thuật .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 18/11/2019

Trần Hữu Hùng

Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Lâm Đồng

Ngày cập nhật: 18/11/2019

Đào Huỳnh Ái Nhi

Nhân sự , Thư ký-Trợ lý ,

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 17/11/2019

NGUYỄN BÁ ANH EM

Sinh viên làm thêm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 16/11/2019

VŨ HUY TUẤN

Hành chính - Văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 16/11/2019

Võ Thị Huyền Trang

Hành chính - Văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 15/11/2019

Hồ Thị Anh Thuấn

Kế toán - Kiểm toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 15/11/2019

Nguyễn Văn An

IT phần mềm

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 15/11/2019

Nguyễn Thị Linh

Y tế-Dược

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nam

Ngày cập nhật: 14/11/2019

Lê Văn Thiên

Quản trị kinh doanh , Phát triển thị trường ,

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Định

Ngày cập nhật: 14/11/2019

Trần nhơn

Xuất,nhập khẩu

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 14/11/2019

Nguyen Thuy Linh

Kế toán - Kiểm toán

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 14/11/2019

Thảo

Kế toán - Kiểm toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Nghệ An

Ngày cập nhật: 14/11/2019

Liêu Thị Hải Yến

Hành chính - Văn phòng , Nhân viên kinh doanh , Nhân sự .

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 13/11/2019

phạm thị ngọc ánh nguyệt

Y tế-Dược

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Định

Ngày cập nhật: 13/11/2019

Nguyễn Quang Hiếu

Kế toán - Kiểm toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 13/11/2019

phạm thị ngọc ánh nguyệt

Y tế-Dược

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Định

Ngày cập nhật: 13/11/2019

phạm thị ngọc ánh nguyệt

Y tế-Dược

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Định

Ngày cập nhật: 13/11/2019