ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Lê Công Viên

Kỹ sự điện tự động hóa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Phạm Huy Khôi

thực tập

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Huỳnh Phương Trinh

Marketing Executive

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Nguyễn Minh Hiếu

Nhân viên kỹ thuật

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Khánh Hòa

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Nguyễn Thị Mỹ Dung

NV buồng phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Khánh Hòa

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Nguyễn Đình Tân Phú

Thực tập sinh mô phỏng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/05/2022

1014_Dương Thị Gấm

Nhân viên/Chuyên viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Nguyễn Văn Chí Bảo

nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Huỳnh Ngọc Hiện

Trưởng phòng kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Kiên Giang

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Trương Nguyễn Đăng Khương

Software Engineer

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Lục Minh Chuyên

Tìm Viêc IT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Thúy Uyên

Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Đinh Bảo Ngọc

Lái xe bằng B2

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Trần Duy

Lái xe bằng B2

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Lê Nhân

Lái xe bằng E

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 25/05/2022

lưu chín

LÁI XE

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Nguyễn Thành

Nhân viên lái xe đi tỉnh bằng C

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Phạm Thị Gấm

Nhân viên văn phòng sử dụng tiếng Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Nguyễn Khánh

Nhân viên lái xe bằng B2

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 25/05/2022

BÙI VĂN HUỲNH

Nhân viên hành chính nhân sự

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 25/05/2022

ỨNG VIÊN NHIỀU KINH NGHIỆM