ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

PHAN VĂN TRÚNG

Nhân Viên kho

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Nguyễn Thành Lợi

Quản lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Trần Hữu Trọng

TRỢ LÝ KINH DOANH

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Lê Thị Hồng Ngân

quản lí khách sạn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ngãi

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Lê Thị Hồng Ngân

quản lí khách sạn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ngãi

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Trần Minh Thanh

Kế toán - Kiểm toán - Kiểm soát

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Lê Toàn

Nhân viên lái xe bằng C

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Đỗ Hòang Long

Lái xe bằng D

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Nguyễn Đức Thắng

Nhân viên lái xe bằng B2

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Nguyễn Thắng

Lái xe bằng B2

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Bùi Điệp

Lái xe bằng C

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Trần Tạo

Lái xe bằng B2

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Nguyễn Văn Đức

Lái xe bằng B2

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Trần Thị Ngọc Tuyết

Nhân viên QC ngành điện tử

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Hoàng Điệp

Kỹ thuật điện - điện tử

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Hoàng Quang Huy

Lái xe bằng B2

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Phạm Trung Kiên

Nhân viên lái xe bằng D

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Tiến Dũng

Nhân viên lái xe văn phòng bằng B2

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Kim Ngọc

Nhân viên kế toán thuế

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Thái Nguyên

Ngày cập nhật: 08/12/2021

Nguyễn Sơn

Thợ Sơn Pu

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 08/12/2021

ỨNG VIÊN NHIỀU KINH NGHIỆM