0 - 20 / 18 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

URGENT - Assistant Production Manager (Experience in Pharma)

navigos search

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Manager (Food, Fmcg, Agriculture)

navigos search's client

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 18-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Manager (Food, Fmcg, Electronics, Agriculture)

navigos search's client

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 04-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Manager (Dong Nai, Japanese N3)

công ty sản xuất của nhật

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 14-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Manager (Steel Structure, Steel Bulding)

navigos search's client

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 12-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Manager (FMCG) At Dong Nai

navigos search's client

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 17-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Manager (Dong Nai)

navigos search

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[Urgent] - Production Manager

navigos search

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 07-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Urgent - Production Manager (Food/fmcg) At Dong Nai

big japanese company

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 14-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Manager (At Long An)

navigos search's client

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 09-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Urgent - Production Manager (Electronic/ Mechanical)

navigos search

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 07-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Manager

navigos search’s client

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Manager (Mechanical Background) - Di An, Phu Giao, Tan Uyen Binh Duong

navigos search

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 02-03-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[Urgent] - Production Manager - Injection Molding - Long An

navigos search's client

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Manager/ Director (At Ho Chi Minh)

navigos search

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[Urgent] - Casting Production Leader/manager - Binh Duong

navigos search's client

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 18-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Seed Production Manager (Farming, Nursury, Plantation)

navigos search's client

Địa Chỉ: Đắk Lắk

Hạn nộp: 09-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[Urgent] - Production Planning Manager

navigos search's client

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 04-11-2018

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT