Trưởng Bộ Phận Truyền Thông

tổ chức phi chính phủ kibv

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT