Ban Giám Đốc Chi Nhánh - Kienlongbank

kienlongbank

Địa Chỉ: Bạc Liêu

Hạn nộp: 20-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Ban Giám Đốc Phòng Giao Dịch - Kienlongbank

kienlongbank

Địa Chỉ: Bạc Liêu

Hạn nộp: 08-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT