Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nga

công ty tân quang cường

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 01-04-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hoa

công ty tân quang cường

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 01-04-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tiếng Trung

tập đoàn long beach

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 24-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Phòng Xuất Nhập Khẩu

công ty TNHH thủy hải sản haiwang

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giáo Viên Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hoa

công ty TNHH dv và đt hoa hướng dương

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

công ty TNHH năng lượng tái tạo 2 bình thuận

Địa Chỉ: Bình Thuận

Hạn nộp: 16-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT