SMT Engineer | Kỹ Sư SMT (Sản Xuất, $900, Nn5269)Headhunt jobs

headhunter vietnam hrchannels.com

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 17-10-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên Phân Tích và Khắc Phục Lỗi Sản Phẩm (Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Trung Cấp)

fushan technology vietnam llc (nokia branded business)

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 15-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tuyển Gấp/ Chuyên Gia Robot (AM Up)

navigos search

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 20-06-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

PE Manager/ Engineer & Product Repair Engineer (English/ Chinese; Electronics; $1700+)

hrchannels.com

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 06-06-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Phân Tích PE

wistron neweb corporation (wnc)

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 22-04-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Process RF Engineer 1 Years Experience in Bac Ninh

công ty TNHH galtronics việt nam

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 05-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quality Technician in Bac Ninh (Kỹ Thuật Viên Chất Lượng)

công ty TNHH galtronics việt nam

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 24-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Process RF Engineer (Kỹ Sư Tần Số Sóng)

công ty TNHH galtronics việt nam

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 09-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên Phân Tích và Sửa Lỗi Sản Phẩm (Diagnostic Technician)

fushan technology vietnam llc (nokia branded business)

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 26-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT