02 QA Staff

ha hae vietnam corporation

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-10-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Sản Xuất

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 28-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

QC/QA Manager (Footwear)

navigos search

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 29-08-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Footwear Production Engineer II (Hai Duong)

the ro of brooks sports inc in hcmc

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 27-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tổ Trưởng Sản Xuất (May, Dệt Bao Jumbo)

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 17-06-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Footwear Lab Technician (Hai Duong)

the ro of brooks sports inc in hcmc

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 19-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Xưởng In

navigos search

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Xưởng Thêu

navigos search

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Đốc Xưởng May

navigos search

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Lao Động Phổ Thông

công ty TNHH global resources group việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 22-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tổ Trưởng Qc

công ty TNHH kỹ nghệ long star (việt nam)

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 20-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

công ty cổ phần thời trang yody

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 19-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (Qa Manager)

công ty cổ phần may hải anh

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

công ty TNHH m&s vina

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Mẫu/nhân Viên Phòng Kỹ Thuật

công ty cổ phần may hải anh

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qc May Mặc

công ty cổ phần thời trang yody

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

công ty TNHH m&s vina

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Cắt Mẫu 1

công ty cổ phần thời trang yody

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kcs

công ty cổ phần thời trang yody

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Sản Xuất ( Công Ty May)

công ty cổ phần may sun tekko

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 28-01-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT